For elever i videregående skole

Skal du begynne på videregående til høsten?
Informasjon til 10. klassinger om skyss i videregående skole finner du her 

Søknad om skoleskyss med kollektivtilbudet (buss, ferge, tog) i Telemark

Trykk på linken nedenfor for å søke om skoleskyss. NB! Søknadsportalen for videregående elever åpner 1. august.

Logg inn på Farteskyss

Videregående elever må bo over 6 km fra skolen for å ha rett til skoleskyss (med unntak for funksjonshemmede elever).

Avstanden måles langs korteste gangbare vei mellom hjem og skole. Det er ikke veien man kjører med buss/bil som måles. 

Da er det skolen som søker om skoleskyss for deg.

Det må påregnes noe tid til Vestfold og Telemark fylkeskommune sin søknadsbehandling og utsendelse av nye skolekort.

Søker må akseptere saksbehandlingstid før vedtak om skoleskyss er klart. Fylkeskommunen benytter saksbehandlingstiden til å utrede saken og fatte vedtak.

Elev/foresatte må selv organisere og betale for eventuell skoleskyss i saksbehandlingstiden.

Det skal gis foreløpig svar dersom en søknad/henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned fra den er mottatt.

Fylkeskommunens saksbehandlere for skoleskyss har taushetsplikt etter forvaltningslovens bestemmelser.

Avstanden måles langs korteste gangbare vei mellom hjem og skole. Det er ikke veien man kjører med buss/bil som måles. 

Sjekk avstand hjem-skole

Har du skolekort fra tidligere?  Ta vare på det!
Det blir oppdatert for nytt skoleår så snart søknaden er behandlet og godkjent av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Første gang du skal få skolekort?
Du kan hente nytt skolekort på skolens kontor få dager etter godkjent søknad.

Skolekortet er personlig, og skal ikke brukes av andre enn eleven. Kortet må medbringes hver dag og skal registreres på hver reise. Skolekortet virker på ordinære skoledager i henhold til forskrift til skolerute.
Kortet er gyldig for en reise til skolen og en reise hjem fra skolen pr skoledag.
Skolekortet er fylkeskommunens eiendom.
Elev/foresatte må betale erstatningsgebyr for mistet eller ødelagt skolekort.

Har du søkt og fått innvilget skyss med tog så vil du få hentekode på skolen du kan benytte i Entur sin app.  Hentekodene er unike for hver enkelt elev, og det er elevens ansvar å aktivere egne billetter.

Appen kan lastes ned fra Google Play (Android) og App Store (iOS). 

Legitimasjon skal alltid kunne fremvises av eleven.

Skolen mottar hentekoder for 30 dagers periodebilletter for 3x2 perioder + 1x4 mot skoleslutt som hver enkelt elev bruker til å laste ned billetten i sin app. Altså 10 stk periodebilletter pr. elev pr. skoleår.

Aktivering av billett

Periodebilletten aktiveres når hentekoden som eleven mottar legges inn i Entur-appen. Kodene må benyttes/legges inn etter hverandre.

Ny kode skal først legges inn etter at den forrige billetten er utgått, dette for å unngå å ha flere gyldige billetter i appen samtidig.

VIKTIG: Når periodebilletten først er aktivert kan man ikke endre gyldighetstiden.
Hvis du ikke kan ha billett på mobil, kontakt skolen.

Du kan bestille nytt skolekort hvis du logger inn i Farteskyss.

Betaling for nytt skolekort gjennomføres med Vipps. 

Alternativt kan du be skolen om å bestille nytt skolekort til deg. Deretter må du gå til betalingssiden for å gjennomføre betaling med Vipps eller bankkort.

Betaling vil ikke være tilgjengelig på betalingssiden før skolen har bestilt nytt kort.  

Last ned brukerveiledning betalingsside

Regelverk

Felles regelverk for skoleskyss i Vestfold og Telemark.
Regelverket omhandler både grunnskole og videregående skole. 

Regelverk for skoleskyss i Vestfold og Telemark

Regelverk for skuleskyss i Vestfold og Telemark- nynorsk versjon

Det kan ha kommet lovendringer, tolkninger eller presiseringer, som ikke enda er omtalt i disse dokumentene. Lovverket går alltid foran vårt regelverk og retningslinjer dersom det er motstrid mellom disse.  

Retningslinjer

Våre retningslinjer for videregående skole: Retningslinjer for skoleskyss i Vestfold og Telemark

Mer info finner du her

Legeattest 

Skyss pga. funksjonshemming, skade eller sykdom må dokumenteres med legeattest. Legeattesten må leveres sammen med søknaden. 

Du kan lese mer om kravet til legeattest i "regelverk og retningslinjene" nedenfor. 

Fylkeskommunen anbefaler at skjemaet nedenfor brukes. 

Legeattest - skjema 

Legeattest - orientering 

Foreldrebekreftelse delt bosted

Foreldrebekreftelse - delt bosted (bokmål)

Stadfesting frå foreldre - delt bustad (nynorsk) 

Skjemaene kan fylles ut på datamaskin. 

Kjøreliste

Elever som i sitt vedtak om skyssgodtgjørelse har fått beskjed om å levere kjøreliste, kan benytte skjemaet nedenfor. 

Kjøreliste-skjema

Kontakt oss

Epost: skoleskyss@telemarkfylke.no 

Telefon: 35 91 70 00