Nye priser og billetter fra 1.februar 2021
Gul Buss Front

Nye priser og billetter fra 1.februar 2021

Fra 1.februar 2021 innføres det forenklet sonestruktur, felles billettkategorier og like reisevilkår i hele fylket.
Publisert: søndag 31. januar 2021 - 14:36

Dette er et viktig steg for å gjøre det enklere å reise kollektivt i Vestfold og Telemark. Det blir samtidig endring i pris for enkeltbilletter, 24-timers billett og periodebilletter.

Større og færre soner

Antallet soner har blitt redusert fra 94 til 14 soner i Telemark. Nytt sonekart 

Større og færre soner gjør tilbudet mer forståelig og prisen mer forutsigbar.  

 • Grenland har blitt én stor sone (Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan)
 • De 13 andre sonene følger kommunegrensene i Telemark. 

Enkeltbilletter

Fra 1. februar blir det lik pris på enkeltbilletter i hele det nye fylket, bortsett fra i Grenland.

 • Nye priser fra 1. februar
 • Voksen betaler kun 25 kr i Grenland ved billettkjøp i Farte-appen   
 • Du betaler aldri for mer enn 4 soner, uansett hvor langt du reiser.
 • Barn under 6 år reiser gratis
 • Hund og sykkel blir gratis

Grenland har blitt én stor sone. Det betyr at du betaler samme pris 
uansett hvor langt du reiser innenfor Grenland. 
 

I Grenland koster enkeltbillett for voksen kr 25 i Farte-appen. 

Kombinasjonen av større soner og maks betaling for 4 soner gir 
rimeligere pris for enkeltbillett på lengre reisestrekninger utenfor Grenland. 

Periodebilletter 

 • Nye priser fra 1. februar (gjelder ikke Grenland)
 • Periodebilletter blir tilgjengelig for 7 og 180 dager.
 • Periodebillett Utenom Rush innføres for å stimulere til flere reiser utenfor rushtid.
 • Ung (6-19 år) erstatter de tidligere kategoriene Barn og Ungdom.

Periodebillett Grenland

Pris for periodebillett Grenland er uendret, og fortsatt landets laveste.

* 180 dager selges i nettbutikk og salgskontor/Narvesen (ikke på buss eller i Farte-appen)
* Utenom Rush selges i nettbutikk, salgskontor og på buss med åpen fordør (ikke Farte-appen)

Periodebillett Grenland er gyldig på:

 • Lokalbusser i Grenland  
 • Fergene i Brevik 
 • Telemarksekspressen på strekningen Melum – Skien/Porsgrunn.

Farte-appen med Periodebillett Grenland/Telemark kan brukes på ekspressbuss i Grenland. 

Periodebillett hele fylket

Periodebillettene blir betydelig billigere fra 1. februar: 

 • Voksen reduseres fra kr 1395 til kr 770.
 • Honnør reduseres fra kr 800 til kr 390
 • Ungvoksen og Student reduseres fra kr 495 til kr 450.

* 180 dager selges i nettbutikk og salgskontor/Narvesen (ikke på buss eller i Farte-appen)
* Utenom Rush selges i nettbutikk, salgskontor og på buss med åpen fordør (ikke Farte-appen)

Periodebillett for hele fylket er gyldig på:

 • Lokalbusser i hele Vestfold og Telemark (inkludert Grenland)
 • Fergene i Brevik og Kragerø (les om unntak for voksne på fergene i Kragerø)
 • Haukeliekspressen på E-134-strekningen Haukeliseter – Kongsberg 
 • VY1 ekspress Notodden-Kongsberg 
 • Telemarksekspressen på strekningen Seljord - Bø - Skien - Porsgrunn 
 • Konkurrenten på strekningen Tangen – Skjelsvik – Moheim (kun med Farte reisekort)

24-timers billett

24-timers billett blir nå tilgjengelig for hele fylket. Billetten er rabattert i Farte-appen.  

Billetten har lik pris uavhengig av alder. Det gis ikke ytterligere rabatt for student, barn, honnør.

24-timers billetten kan ikke brukes på ferge. 

Nyhet! Periodebillett Utenom Rush

Vi lanserer en helt ny periodebillett som vi muligens er først ute med i Norge - Utenom Rush.

Denne periodebilletten er et rimeligere alternativ for voksne som kan reise utenom rush, og vi håper at dette bidrar til at flere velger å reise på tidspunkt hvor det er færre som reiser. Vi tror dette produktet passer godt inn i tiden vi er inne i nå.

Slik fungerer det: 

Du kan reise så mye du vil hele døgnet utenom periodene 07:00-09:00 og 14:00-17:00 på hverdager. På lørdager og søndager kan du reise hele døgnet. 

Periodebilletten kan kjøpes i nettbutikkenutsalgssteder og om bord i busser med åpen fordør. Den er foreløpig ikke tilgjengelig i Farte-appen. 

Voksne sparer 100 kr i Grenland og 320 kr utenfor Grenland på 30 dagers periodebillett.

Ikke gyldig på ekspressbusser.

Barn under 6 år reiser gratis

Barn under 6 år reiser gratis med bussen. Grensen er hevet fra 4 til 6 år. 

Hund og sykkel blir gratis

Fra 1. februar kan du ta med deg hund og sykkel gratis på bussen. Tidligere måtte man betale barnebillett for disse.

Mulighet til å ta med sykkel gratis på buss gjør det mer attraktivt å velge gange/sykkel kombinert
med buss, fremfor å ta bilen. Vis hensyn når du har med deg sykkel eller hund om bord.

Hund og sykkel kan kun tas med hvis det er plass om bord. Les mer om plassbegrensningsregler, dyr og sykkel i reisevilkårene

Nye reisevilkår 

Nye reisevilkår erstatter tidligere takstreglement. Reisevilkår gjeldende fra 3. mars 2021 

Hvorfor er det billigere i Grenland? 

Grenland skiller seg fra resten av fylket med belønningsavtale med staten og tilskudd til reduserte billettpriser. 

Siden bussløftet 2014 har det vært bred politisk enighet om å holde billettprisene lave på buss, både på periodebillett og enkeltbillett. 

Tilbudet i Grenland finansieres i samarbeid med partene i Bypakke Grenland.