Trafikkinformasjon og endringer

Ruteendringer

Planlagte veiarbeid og midlertidige traseendringer fremover i tid

Ingen planlagte endringer frem i tid pr. dags dato